Địa chỉ: Bình Định
 • Hiệu trưởng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Nguyễn Thị Hồng

   Sinh ngày : 13/6/1963

   Quê quán: Phú Xuân - Tây Sơn- Bình Định

   Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm mầm non

 • Nguyễn Văn A
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0986857789
  • Email:
   nguyenvana.tentruong@tentinh.gov.vn
 • Nguyễn Văn B
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu phó
  • Điện thoại:
   0914097000
  • Email:
   nvb@edu.vn